SİSTEME GİRİŞ YAP

Atık İlaç Toplama Sistemi.

Eczacılar ilacın üretiminden imhasına kadar her aşamada sorumluluk taşımaktadırlar.

Bilindiği üzere Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Yönetmeliğin 41 maddesinde miadı geçen ilaçların imhasından sorumlu kişi eczane sahip ve mesul müdürüdür.

ATIK İLAÇ TOPLAMA SİSTEMİ

Eczacılar ilacın üretiminden imhasına kadar her aşamada sorumluluk taşımaktadırlar.

Bilindiği üzere Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Yönetmeliğin 41 maddesinde miadı geçen ilaçların imhasından sorumlu kişi eczane sahip ve mesul müdürüdür.

Bu nedenle atık ilaçların imhası konusunda çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

ECZANELERDE OLUŞAN ATIK İLAÇLARIN TOPLANMASI VE İMHASI

AMAÇ

  • Kocaeli ilinde faaliyet gösteren eczanelerde oluşan atık ilaç kaynaklı oluşan çevre kirliliğini önlemek,
  • Atık ilaçlarla ilgili bürokrasiyi azaltarak standart bir uygulamayı hayata geçirip maliyeti azaltmak,
  • Eczanelerde oluşan atık ilaçları tehlikeli atık yönetmeliğine uygun olarak imhasını gerçekleştirmek,
  • Eczanelerde oluşan atık ilaçların muhasebe kayıtlarında yer almasını sağlamak ve bu nedenle oluşan eczacı kayıplarını ortadan kaldırmaktır.

KAPSAM

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren eczanelerde oluşan atık ilaçların kayıt altına alınması, toplanması, tutanak altına alınması, taşınması, imhası, yapılan işlemler sonrası düzenlenen belgelerin eczacıya ve ilgili kurumlara aktarılmasında uygulanacak esasları kapsar.

DAYANAK

  • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 41. maddesi,
  • 14 Mart 2005 tarih,25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
  • 5 Temmuz 2008 Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ait Yönetmelik,

ATIK İLAÇLARLA İLGİLİ İŞLEM AŞAMALARI

1-ATIK İLAÇLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

Eczacılar bertaraf ettirmek istedikleri atık ilaçları Kocaeli Eczacı Odası ve BEK işbirliği ile Farmasyon firması tarafından hazırlanan Atık İlaç Toplama Sistemi(AİTS) bilgisayar programına kaydeder. Kayıt işlemi oda web sayfasında yer alan şifreli alandan gerçekleştirilir.

Tüm eczacılara Atık İlaç Toplama Sistemi (AİTS ) programına giriş için kullanıcı adı ve şifre oda tarafından tanımlanır. İlaçlara ait kayıt işlemleri yapıldıktan sonra KDV hariç depocu satış fiyatları toplamı Atık İlaç Toplama Sistemi (AİTS) üzerinde görüntüleme ve listeleme işlemi yapılır. Sitotoksik, uyuşturucu ve psikotrop ilaçların listeleri ayrı alınır.

Program üzerinden alınacak il/ilçe sağlık müdürlüğüne verilecek dilekçe eczacı tarafından kaşelenip imzalanır.

2-İL/İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE VE İLAÇ LİSTELERİNİN ECZACI ODASINA TESLİM İŞLEMİ

Sağlık müdürlüğüne verilecek dilekçe ve listeler oda tarafından ilan edilen tarihlerde temsilcilik bürosu veya oda merkez binasına teslim edilir.

3-ATIK İLAÇLARIN İL/İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE KONTROLÜ

Eczacı odası il/ilçe sağlık müdürlükleri ile görüşerek ilaçların eczanede tespit ve kontrolünü sağlar.

Tespit ve kontrol işleminden sonra atık ilaçlar tutanak altına alınır.

4-ATIK İLAÇLARIN ECZACI ODASI ARACILIĞI İLE BERTARAF ETME LİSANSINA SAHİP FİRMAYA NAKLİ

İl/ilçe sağlık müdürlükleri ile kontrolleri yapılıp, tutanak altına alınan ilaçlar oda tarafından ilan edilen tarihte , oda merkez binasına getirilir. Atık ilaçların teslim edilme sırasında tartımı yapılarak kilogramı belirlenir. Oda tarafından belirlenen ve ilan edilen bertaraf bedelinin ödemesi yapılır.

Ödemesi yapılan atık ilaçlar bertaraf tesisine gönderilmek üzere bertaraf aracı (İzaydaş aracı) na sevk edilir.

Atık ilaçlar ara depolama yapılmadan bertaraf tesisi (İzaydaş) ile imzalanan protokolde belirlenen şekilde nakil işlemi gerçekleştirilir.

5-BERTARAF TESİSİ İLE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER

Bertaraf tesisi ile işlemler, tehlikeli atık yönetmeliğine uygun imzalanan protokol hükümlerince yürütülmesi sağlanır.

Bertaraf işlemi gerçekleştirildikten sonra atık ilaçlarla ilgili belgeler eczacı odasına gönderilir.

6-BERTARAF SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Bertaraf işlemi sonrası eczacı odası tarafından ilaçların imha edildiğine dair düzenlenen belge eczacıya verilir.

7-ECZANELERDE BULUNAN ATIK İLAÇLARIN MUHASEBE İŞLEMLERİ

Bertaraf edilen atık ilaçların muhasebe kayıtlarından düşülerek atık ilaç bertaraf işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Cari dönemde atık ilaçların KDV hariç depocu satış fiyatı üzerinden tespiti yapılıp ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmaktadır Maliye Bakanlığının 06.04.2012 tarih B:07.1.GİB.0.06.29-010-9 sayılı yazı ile vermiş olduğu yetkiye istinaden bu ilaçlar bertaraf işlemi sonrası gider olarak gösterilebilir.

Bertaraf edilen ilaçlar ancak bertaraf edildiği yılda gider olarak kaydedilmektedir.Bertaraf edilen ilaçlar ancak bertaraf edildiği yılda gider olarak kaydedilmektedir.

8-ECZANE PAKET PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Eczacılar kullanmış oldukları paket program üzerinden miadı geçen ilaçların kare kodlarını İlaç Takip Sisteminden düşmeli ve stok adetlerinde düzenleme yapmaları gerekmektedir